محدوده ولتاژ AC: 600V


محدوده جریان AC: 0.01A to 3000A