حداکثر فاصله بین سنسور ها 10 میلی متر


ولتاژ: 230VAC یا 24VDC


2 کنتاکت نرمال بسته و یک کنتاکت نرمال باز


نوع اتصال: ترمینال پیچی


استاندارد IP67 و IP69K