برای اتصال کابل به سوییچ ایمنی با قابلیت تنظیم طول کابل