جنس بدنه: آلومینیوم قالب گیری شده


ولتاژ: 240V - 3A


آمپر: 10A


سوییچ ایمنی با اتصال یک طرفه


قابلیت کنترل خط تا 100 متر اتصال به دیوار و 125 متر تا سوییچ ایمنی بعدی


4 کنتاکت نرمال بسته و 2 کنتاکت نرمال باز


نوع اتصال: ترمینال پیچی


استاندارد IP67