تعداد کنتاکت: 2 کنتاکت


آمپر: 10A


ولتاژها: 400 -250


تغذیه AC و DC بدون جهت


محدوده زمانی مشخص شده (0.05…1)s, (0.5…10)s, (5…100)s, (0.5…10)min, (5…100)min, (0.5…10)h, (5…100)h


قابلیت نصب بر روی سوکت سری 94 فیندر