تعداد کنتاکت: تک کنتاکت


آمپر: 8A


ولتاژها: 400 -250


تعریف متغییر تکی


محدوده زمانی مشخص شده (0.05…2)s, (1…16)s, (8…70)s, (50…180)s


چهار مقیاس زمانی از 0.05 ثانیه تا 180 ثانیه


عایق ورودی/خروجی