محدوده ولتاژ AC: 0.0 to 600.0V


محدوده جریان AC: 0.0 to 600.0A, 600A to 1000A


اندازه گیری توان فعال (KW) ، توان راکتیو (KVAR) ، قدرت ظاهری (KVA) ، ضریب توان (PF)


صفحه نمایش سه تای ولتاژ، جریان و کیلو وات جداگانه برای خواندن راحت تر


جریان AC تا 1000A ، ولتاژ AC تا 600V


قابلیت ضبط میانگین کمترین و بیشترین