تعداد پایه: 8 پین


تعداد کنتاکت: 2 کنتاکت


آمپر: 5A


ولتاژها: 100-240VAC 50/60Hz / 24-240VDC, 24VAC 50/60Hz / 24VDC, 12VDC


محدوده کنترل زمانی 0.05 sec. to 100 hour


محدوده زمانی مشخص شده 0.05 to 0.5 sec, 0.1 to 1 sec, 0.5 to 5 sec, 1 to 10 sec, 0.05 to 0.5 min, 0.1 to 1 min, 0.5 to 5 min, 1 to 10 min, 0.05 to 0.5 hour, 0.1 to 1 hour, 0.5 to 5 hour, 1 to 10 hour, 5 to 50 hour, 10 to 100 hour


حداقل ضربه کنترل 50ms


قابل نصب بر روی سوکت های سری 90 فیندر