پراب 5 کیلو ولت با فیش 4 میلیمتر


طول سیم 150 سانتی متر


جریان 10 آمپر


ساخت فرانسه