پراب 5 کیلو ولت با فیش محافظ دار 4 میلیمتر و گیره سوسماری


طول سیم 150 سانتی متر


جریان 10 آمپر


ساخت فرانسه