polytechnic

 

دلتا و اتوماسیون - کنترل دما و رطوبت

 • اتونیکس TC

  اتونیکس TC

  بازدید: [809]
  نوع:
  گروه: دلتا و اتوماسیون
  جزییات:  

 • اتونیکس TZ

  اتونیکس TZ

  بازدید: [890]
  نوع: کنترل دما
  گروه: دلتا و اتوماسیون
  جزییات:  

 • دلتا DTA

  دلتا DTA

  بازدید: [838]
  نوع: کنترلر دما
  گروه: دلتا و اتوماسیون
  جزییات:  

 • دلتا DTB

  دلتا DTB

  بازدید: [855]
  نوع: کنترلر دما
  گروه: دلتا و اتوماسیون
  جزییات:  

 • واحد تعمیرات

  واحد تعمیرات

  بازدید: [386]
  نوع: واحد تعمیرات ک
  گروه: دلتا و اتوماسیون
  جزییات: