polytechnic

 

دلتا و اتوماسیون - سرو موتور

 • دلتا ASDA-A2

  دلتا ASDA-A2

  بازدید: [907]
  نوع: سرو درایور و مو
  گروه: دلتا و اتوماسیون
  جزییات:  

 • دلتا ASDA-B2

  دلتا ASDA-B2

  بازدید: [862]
  نوع: سرو درایور و مو
  گروه: دلتا و اتوماسیون
  جزییات:  

 • واحد تعمیرات

  واحد تعمیرات

  بازدید: [349]
  نوع: واحد تعمیرات س
  گروه: دلتا و اتوماسیون
  جزییات: